Η σελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή και η πλήρης λειτουργία της θα είναι διαθέσιμη εντός λίγων ημερών! Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Your primary ally in uncovering the truth.

Private Investigation Offices since 1970.

Your primary ally in uncovering the truth.

About us

images/ouzouni-logo-photo.png#joomlaImage://local-images/ouzouni-logo-photo.png?width=665&height=665
Maria Ouzouni, CEO of Private Investigations Agency Ouzounis, est. 1970

Ouzounis Private Investigation Agency.

With over 50 years of experience, we are among the most reputable experts in private investigation. Every case entrusted to us is handled with respect, confidentiality, and professionalism. Our dedicated team of investigators is committed to providing you with answers to the issues that concern you.

Our discretion, reliability, and effectiveness are non-negotiable. Our goal? To expand our services, offering even more comprehensive research solutions on both national and international levels.

You will find us at our central offices in Athens, Thessaloniki, and Limassol, as we undertake cases within and outside Greece & Cyprus.

The legal department of our offices is headed by the Socrates Provatа Group, in collaboration with whom we provide legal advice tailored to your case.

Contact us today to find the solution to your problem.

Maria Ouzouni, CEO of Private Investigations Agency Ouzounis, est. 1970
Maria Ouzouni, CEO of Private Investigations Agency Ouzounis, est. 1970
 TECHNICAL KNOWLEDGE

TECHNICAL KNOWLEDGE

with over 50 years of knowledge and experience in the field of Private Investigations

CONFIDENTIALITY

CONFIDENTIALITY

we handle all cases we undertake with absolute confidentiality

RESULTS

RESULTS

we are committed to providing 100% accurate results for the requested matters in each case